myNotlar Logo

Date.valueOf


Date.valueOf metodu Date nesnesinin kök değerini verir. Bu değer 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren Date nesnesinin içerdiği tarihe kadar geçen milisaniye değeridir. 

Telif Hakkı © 2007-2018 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |