myNotlar Logo

myNotlar Ana Sayfa


 • HTML

  HTML, yayınlanmak veya sunumunu (presentation) yapmak amacıyla sayfa ve doküman hazırlanmasını sağlayan bir betik lisanıdır. Bu bölümde, HTML 5 dahil HTML, XHTML ve DHTML konularının 'betik' tarafına yer verilmiştir.

 • HTML DOM

  HTML DOM, HTML sayfalarının/dokümanlarının hiyerarşik düzende nesnel gösterimini sağlayan bir arabirimdir. Bu bölüm, JavaScript ile HTML DOM document, element, style, window, event nesnelerinin metodları ve özelliklerinin kullanımını içermektedir.

 • JavaScript

  JavaScript temel konuları, nesnelerinin, fonksiyonlarının ve özelliklerinin örneklerle anlatımı.

Son Konular

 • rel-rev Link Tipleri

  A ve LINK etiketleri ile oluşturulan bağlantılar için rel özelliği ileri yönlü, rev özelliği ise ters yönlü ilişkinin belirtilmesini sağlar. Bu iki özelliğin amacı, tarayıcıların ve arama motorlarının sayfalar arasındaki alakayı kurmasını amaçlamakt

 • META Etiket Değerleri

  Meta etiketleri (tag) tarayıcılara, arama motorlarına, robotlara vb. programların hepsine sayfa hakkında bilgileri sağlar. Bu bilgiler, meta etiketinin name özelliğinin ismini, content özelliğinin değerini oluşturduğu isim-değer çifti olarak sağlanı

 • <CANVAS>

  HTML CANVAS etiketi, çizim, grafik ve diğer görsel ögeleri oluşturmak için kullanılabilen çözünürlüğe bağlı bir bit eşlem (bitmap) tuvali (canvas) oluşturulmasını sağlar.

 • noHref

  HTML & JavaScript area.noHref özelliği, resim haritalama için tanımlanan bölgenin herhangi bir kaynağa/linke işaret etmeyeceğini belirtir. Ayrıca href özelliği de kullanılırsa nohref özelliğinin geçerliliği kalmaz.

 • name (PARAM)

  HTML & JavaScript name özelliği, PARAM etiketi tarafından aktarılacağı nesne tarafından bilinen bir çalışma zamanı parametresinin isminin belirtilmesini sağlar.

 • name (META)

  HTML & JavaScript name özelliği, META etiketleri olarak da tanımlanan bir özellik ismi belirtilmesini sağlar. Belirtilen bu özelliğin değeri ayrıca content özelliği ile atanır. name özelliği kullanıldığında http-equiv özelliği kullanılmamalıdır.

 • multiple

  HTML & JavaScript multiple özelliği, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim listesi içinde CTRL tuşu kullanılarak birden fazla seçim yapılabilmesini sağlar.

 • method

  HTML & JavaScript method özelliği, form verilerinin sunucuya gönderilme yöntemini belirtir. HTML form verileri GET ve POST olmak üzere iki şekilde sunucuya gönderilebilir.

 • media

  HTML & JavaScript media özelliği, CSS stil şablonlarının geçerli olacağı hedef medyanın belirlenmesini sağlar. Virgül ile ayrılarak birden fazla ortam değeri belirtilebilir. Varsayılan olarak "screen" değerindedir.

 • maxLength

  HTML & JavaScript maxlength özelliği, INPUT etiketi ile oluşturulan textbox ve password giriş kontrollerine girilebilecek en fazla karakter miktarını belirler.

 • marginWidth

  HTML & JavaScript marginWidth özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçevelerin içeriklerinin sol ve sağ marjlarını belirler.

 • marginHeight

  HTML & JavaScript marginHeight özelliği, FRAME ve IFRAME etiketleri ile oluşturulan çerçevelerin içeriklerinin üst ve alt marjlarını belirler.

 

Telif Hakkı © 2007-2018 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |