myNotlar Logo

String Operatörleri


JavaScript dahilinde String tipine özgü sadece karakter dizilerini birleştirmek için kullanılan + String operatörü bulunmaktadır. Bu operatörün ayrıca (+=) şeklindeki stenografik şekli de kullanılabilmektedir.

+ operatörü evrensel bir operatör olduğu için doğal olarak farklı değer tipleri ile birlikte kullanılabilir. Bunun yanında JavaScript'in dinamik tip değişim özelliği de unutulmamalıdır. Javascript kullanılan değişkenleri ihtiyaca göre farklı değer tiplerine dönüştürebilir. Örneğin "21" string'i, 2 rakamı ile toplanmak istendiğinde sonuç "212" string'i olarak döner.

+ String operatörünün kullanım örneği
"my" + "Notlar" = "myNotlar"
+= String operatörünün kullanım örneği
kelime = "my"
kelime += "Notlar"
// kelime "myNotlar" olur.
Test Edin
+
 
myNotlar Hakkında
Telif Hakkı © 2007-2009 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz. Yayınlanamaz.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |