myNotlar Logo
|

window

|

window nesnesi, (X)HTML sayfanın içinde bulunduğu pencereyi veya frame veya iframe elementleri ile oluşturulan çerçeveyi temsil ederek, DOM hiyerarşisinin en üst konumundadır. window nesnesi tarayıcı ve sayfa yönetimi ile ilgili özelliklere, metodlara ve document, navigator, history, screen ve location alt nesnelerine sahiptir. Bu bölüm document nesnesi hariç diğer konuları içermektedir.

 • Location

  window.location nesnesi, güncel sayfanın URL adresi hakkında bilgiler içerir ve URL adresini değiştirmek için metodlar sağlar.

 • Navigator

  Javascript window.navigator nesnesi, kullanılan tarayıcı hakkında genel bilgiler ile tarayıcının desteklediği MIME tip bilgilerini içeren mimeTypes ve tarayıcı eklenti bilgilerini içeren plugins koleksiyonlarını sağlar.

 • Screen

  Screen nesnesi özellikleri

 • window.alert()

  JavaScript DOM window.alert metodu, kullanıcıdan herhangi bir cevap beklenmeyen sadece uyarı/bilgi mesajlarının gösterilmesini sağlar.

 • window.back()

  window.back metodu, tarayıcının geçmiş (history) kaydındaki bir önceki sayfaya gidilmesini sağlar.

 • window.blur()

  JavaScript DOM window.blur metodu, pencerenin focus özelliğinin kaybedilmesini sağlar.

 • window.clearInterval()

  JavaScript DOM window.clearInterval metodu, setInterval metodu ile ayarlanmış tekrarlama işlemini iptal eder. İptal işleminin uygulanması için setInterval metodu kurulduğunda alınan kimlik kodunun, clearInterval metoduna parametre olarak

 • window.clearTimeout()

  JavaScript DOM window.clearTimeout metodu, setTimeout metodu ile ayarlanmış zamanlama işlemini iptal eder. İptal işlemi için setTimeout ile zamanlayıcı kurulduğunda alınan zamanlama kimlik numarasının clearTimeout metoduna parametre olarak

 • window.close()

  JavaScript DOM window.close metodu, window.open metodu ile açılan pencerenin kapatılmasını sağlar. window.close ile güncel pencere kapatılmak istendiğinde popüler tarayıcılar aşağıdaki şekilde davranırlar.

 • window.confirm()

  JavaScript DOM window.confirm metodu, kullanıcıya evet-hayır/olumlu-olumsuz/true-false vb. gibi iki alternatifli soru sorularak cevap alınmasını sağlayan onay kutusunun gösterilmesini sağlar.

 • window.content

  JavaScript DOM content veya _content özelliği ana içerik penceresinin window nesnesini verir. Bu özellik, özellikle frame ve iframe elementlerinde faydalıdır.

 • window.defaultStatus

  JavaScript DOM window.defaultStatus özelliği pencerenin durum çubuğunda gösterilen varsayılan bilgi mesajını verir veya ayarlanmasını sağlar.

 • window.focus()

  JavaScript DOM window.focus metodu, güncel veya open metodu ile açılan pencereye odaklanmayı sağlar.

 • window.forward()

  JavaScript DOM window.forward metodu, tarayıcının geçmiş (history) kaydındaki bir sonraki sayfaya gidilmesini sağlar.

 • window.frames

  JavaScript DOM window.frames özelliği, güncel pencere içindeki Frame ve iFrame nesnelerinin bir listesini verir.

 • window.fullScreen

  JavaScript DOM window.fullScreen özelliği, Internet Explorer 7 ve Gecko DOM 1.9 destekleyen Firefox 3'te pencerenin tam ekran olup olmadığını verir.

 • window.getSelection()

  JavaScript DOM window.getSelection metodu, kullanıcı tarafından sayfada seçilen metni gösteren Selection nesnesini verir.

 • window.home()

  JavaScript DOM window.home metodu, tarayıcıda kayıtlı varsayılan ana sayfaya gidilmesini sağlar.

 • window.innerHeight

  JavaScript DOM innerHeight özelliği, tarayıcı penceresinde sayfanın, görünen kısmının yüksekliğini verir.

 • window.innerWidth

  JavaScript DOM window.innerWidth özelliği, tarayıcı penceresinde sayfanın, görünen kısmının genişliğini verir.

 • window.length

  window.length özelliği, güncel pencerede bulunan Frame ve iFrame elementlerinin toplam sayısını verir.

 • window.locationbar

  JavaScript DOM window.locationbar özelliği, tarayıcının üst bölümündeki adres çubuğunun referansı olan locationbar nesnesini verir.

 • window.menubar

  JavaScript DOM window.menubar özelliği, tarayıcının üst bölümündeki menü çubuğun referansı olan menubar nesnesini verir.

 • window.moveBy()

  JavaScript DOM window.moveBy metodu, güncel pencerenin bulunduğu konumdan belirtilen miktarda yatay ve dikey eksende taşınmasını sağlar. moveBy metodu, IE 7'de sadece tek bir sekme olduğu zaman veya sekmeli tarama kapalı olduğu zaman çalışır.

 • window.moveTo()

  JavaScript DOM window.moveTo metodu, güncel pencereyi ekranda belirtilen bir konuma taşır. moveTo metodu, IE 7'de sadece tek bir sekme olduğu zaman veya sekmeli tarama kapalı olduğu zaman çalışır. Ayrıca, bir frame veya iframe içinde yabancı

 • window.open()

  JavaScript DOM window.open metodu, belirtilen URL adresini yeni bir pencerede açar.

 • window.opener

  JavaScript DOM window.opener özelliği, güncel pencereyi açan pencerenin referansını verir.

 • window.outerHeight

  JavaScript DOM window.outerHeight özelliği, tarayıcı penceresinin dış yüksekliğini verir.

 • window.outerWidth

  JavaScript DOM window.outerHeight özelliği, tarayıcı penceresinin dış genişliğini verir.

 • window.parent

  JavaScript DOM window.parent özelliği, güncel pencere bir frame, iframe veya object elementleri içinde açılması durumunda ana window nesnesinin referansını verir.

 • window.personalbar

  JavaScript DOM window.personalbar özelliği, tarayıcının üst bölümündeki kişisel barın referansı olan personalbar nesnesini verir.

 • window.print()

  JavaScript DOM window.print metodu, sayfanın tamamının yazdırılmasını sağlar.

 • window.prompt()

  JavaScript DOM window.prompt metodu, kullanıcıya bilgi mesajı göstererek elle bilgi girişi yapabilmesini sağlayan diyalog penceresini gösterir.

 • window.resizeBy()

  JavaScript DOM window.resizeBy metodu, pencerenin yükseklik ve genişliğinin belirtilen miktarda uzatılmasını/kısaltılmasını sağlar. Uzatma veya kısaltma işlemi sırasında sol üst köşe, sabit konumda kalır. resizeBy metodu, IE 7'de sadece tek

 • window.resizeTo()

  JavaScript DOM window.resizeTo metodu, pencere ebatlarının dinamik olarak belirtilen yükseklik ve genişlikte boyutlandırılmasını sağlar. resizeTo metodu, IE 7'de sadece tek bir sekme olduğu zaman veya sekmeli tarama kapalı olduğu zaman çalışır.

 • window.screenX

  JavaScript DOM window.screenX özelliği, tarayıcının sol kenarı ile ekranın sol kenarı arasındaki mesafeyi piksel olarak verir.

 • window.screenY

  JavaScript DOM window.screenY özelliği, tarayıcının üst kenarı ile ekranın üst kenarı arasındaki mesafeyi piksel olarak verir.

 • window.scroll()

  JavaScript DOM window.scroll metodu, pencerenin sürükleme çubuklarının sayfa üzerinde belirtilen noktaları gösterecek şekilde konumlandırılmasını sağlar. Örneğin, dikey ölçüt '100' değeri verildiğinde dikey sürükleme çubuğu, sayfa üzerinde

 • window.scrollBy()

  JavaScript DOM window.scrollBy metodu, sürükleme çubuklarını güncel konumlarından belirtilen miktar kadar sürüklenmesini sağlar.

 • window.scrollByLines()

  JavaScript DOM window.scrollByLines metodu, sayfanın belirtilen satır miktarı kadar aşağı veya yukarı sürüklenmesini sağlar.

 • window.scrollByPages()

  JavaScript DOM window.scrollByPages metodu, sayfanın belirtilen sayfa miktarı kadar aşağı veya yukarı sürüklenmesini sağlar.

 • window.scrollTo()

  JavaScript DOM window.scrollTo metodu, sürükleme çubuklarının belirtilen yatay ve dikey konumlara konumlandırılmasını sağlar.

 • window.self

  JavaScript DOM window.self özelliği, güncel window veya frame nesnesinin kendi nesne referansını verir. Bu özellik genel olarak window nesnesi ile ilgili karşılaştırmalarda kullanılır. Fakat, tam olarak window nesnesini işaret ettiği için window

 • window.setInterval()

  JavaScript DOM window.setInterval metodu, belirtilen bir fonksiyonun veya kodun belli zaman aralıklarıyla tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar.

 • window.setTimeout()

  JavaScript DOM window.setTimeout metodu, belirtilen bir fonksiyonun veya kodun belirtilen süre sonunda bir kere çalıştırılmasını sağlar.

 • window.sizeToContent()

  JavaScript DOM window.sizeToContent metodu, pencere boyutlarını içeriğine göre tekrar boyutlandırır.

 • window.status

  JavaScript DOM window.status özelliği, tarayıcının altındaki durum çubuğundaki bilgi metnini verir veya değiştirir. Firefox tarayıcısında, window.status özelliği varsayılan olarak kapalı olduğu için durum çubuğunda herhangi bir bilgi

 • window.stop()

  JavaScript DOM window.stop metodu, dokümanın yüklenmesini durdurur. Tarayıcının Yüklemeyi Durdur butonu/işlemi ile birebir aynıdır.

 • window.top

  JavaScript DOM window.top özelliği, pencere hiyerarşisinin en üstündeki window nesnesinin referansını verir. Benzer özellik taşıyan window.parent özelliği sadece güncel pencerenin bir üstündeki window nesnesini verir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |