myNotlar Logo
|

Element

|

Her HTML etiketi, bir HTML DOM Elementini tanımlar. Tüm HTML elementlerinin, etiket içinde veya DOM API aracılığıyla JavaScript ile atanabilen kendilerine özgü nitelikleri ve sadece JavaScript ile erişilebilecek fonksiyonları bulunmaktadır. Bu bölümde HTML etiketlerinin ve DOM Elementlerinin özellikleri ve fonksiyonları açıklanmıştır.

 • Özellikler

  HTML etiketlerinin büyük kısmı temel özellikler olarak id, class, dir, style, lang ve title özelliklerine sahiptir. Geri kalan özellikler elementlerin niteliğine göre değişiklik gösteren kendine has veya diğer bazı elementlerle ortak özelliklerdir.

 • Element.addEventListener()

  JavaScript DOM addEventListener metodu, herhangi bir olayın dinlenerek, gerçekleştiği zaman bir fonksiyona yönlendirilmesini sağlar.

 • Element.appendChild()

  JavaScript DOM appendChild fonksiyonu belirtilen bir ana elementin alt düğümlerinin sonuna yeni bir düğüm ekler.

 • Element.attachEvent()

  JavaScript DOM attachEvent() metodu, herhangi bir olayın dinlenerek, gerçekleştiği zaman bir fonksiyona yönlendirilmesini sağlar.

 • Element.attributes

  JavaScript DOM element.attributes özelliği, elementin özelliklerinin bir dizi halinde alınmasını sağlar. attributes koleksiyonu, tarayıcılar arasında birkaç ufak farkla aynı şekilde kullanılabilir. Bu farklar aşağıdaki gibidir.

 • Element.blur()

  JavaScript DOM blur fonksiyonu, elementin odaklanmasının (focus) kaldırılmasını sağlar.

 • Element.childNodes

  JavaScript DOM element.childNodes özelliği, element düğümüne bağlı bir alt düğümlerini bir dizi halinde verir.

 • Element.click()

  JavaScript DOM click fonksiyonu, elemente programsal olarak tıklama yapılmasını sağlar.

 • Element.clientHeight

  JavaScript DOM clientHeight özelliği, bir elementin üst ve alt yan dolguları (padding) dahil, görünen iç yüksekliğinin öğrenilmesini sağlar. Bu yüksekliğe yatay kaydırma çubuğu (horizontal scroll bar), kenarlık ve üst ve alt kenar payı

 • Element.clientWidth

  JavaScript DOM clientWidth özelliği, bir elementin sağ ve sol yan dolguları (padding) dahil, görünen iç genişliğini verir. Bu genişliğe, dikey kaydırma çubuğu (vertical scroll bar), kenarlık (border) ve sağ ve sol kenar payı (margin)

 • Element.cloneNode()

  JavaScript DOM cloneNode fonksiyonu, elementin tüm özelliklerinin ve değerlerinin ve opsiyonel olarak alt düğümlerinin bir kopyasını oluşturarak, yeni oluşturulan kopya elementi döndürür.

 • Element.detachEvent()

  JavaScript DOM detachEvent() metodu, elemente attachEvent() metodu ile eklenen olay dinleyicisinin silinmesini sağlar.

 • Element.dispatchEvent()

  JavaScript DOM element.dispatchEvent() metodu, elemente herhangi bir olay gönderilmesini sağlar. dispatchEvent ile ilgili elemente bir Olay gönderilmeden önce Olay, document.createEvent() ile oluşturularak, initEvent() veya diğer

 • Element.firstChild

  JavaScript DOM element.firstChild özelliği, elementin ilk alt elementini verir. ... Aşağıdaki örnek, firstChild özelliğini kullanarak içinde iki tane div bulunan bir div elementinin ilk düğümünün alınıp bazı özelliklerinin sayfaya

 • Element.focus()

  JavaScript DOM focus metodu, elemente odaklanarak doküman üzerinde aktif kontrol olmasını sağlar. ... Aşağıdaki örnek, focus metodu kullanılarak input-text (textbox) elementine odaklanmayı ve onfocus ve onblur olaylarının gerçekleşmesini

 • Element.getAttribute()

  JavaScript DOM getAttribute fonksiyonu, parametre olarak aldığı özelliğe ait değeri verir.

 • Element.getAttributeNode()

  JavaScript DOM getAttributeNode fonksiyonu, elementin belirtilen özelliğini bir Attr düğümü olarak alınmasını sağlar. Bu düğümün value özelliği kullanılarak ilgili özelliğin değeri öğrenilebilir veya değiştirilebilir.

 • Element.getElementsByTagName()

  JavaScript DOM element.getElementsByTagName metodu, elementin kendi altındaki belirtilen etiket ismine sahip elementlerin listesinin alınmasını sağlar.

 • Element.hasAttribute()

  JavaScript DOM hasAttribute fonksiyonu, elementin belirtilen bir özelliğe sahip olup-olmadığını kontrol eder. Özelliğe sahipse true, değilse false döndürür.

 • Element.hasAttributes()

  JavaScript DOM hasAttributes fonksiyonu, elementin herhangi bir özelliğe sahip olup-olmadığını kontrol eder. Herhangi bir özelliğe sahipse true, sahip değilse false döndürür.

 • Element.hasChildNodes()

  JavaScript DOM hasChildNodes fonksiyonu, elementin alt düğüme sahip olup-olmadığını kontrol eder. Alt düğüme sahip olması durumunda true, olmaması durumunda false döndürür.

 • Element.innerHTML

  JavaScript DOM element.innerHTML özelliği, elementin etiketleri ile birlikte saf HTML içeriğini verir. Bu içeriğe, eğer varsa alt düğümleri de dahildir.

 • Element.insertBefore()

  JavaScript DOM insertBefore fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt elementinden önce yeni bir düğüm ekleyerek, yeni eklediği düğümü döndürür.

 • Element.lastChild

  JavaScript DOM element.lastChild özelliği, bir elementin alt elemanlarından en sonuncusunu verir.

 • Element.nextSibling

  JavaScript DOM element.nextSibling özelliği, elementin aynı düzeyindeki sonraki düğümü verir. Örneğin, bir tablo satırının sütunları aynı düzeydedir. Hücre elementlerinin herhangi birinin nextSibling özelliği kendinden sonraki

 • Element.nodeName

  JavaScript DOM element.nodeName özelliği, güncel düğümün adını verir.

 • Element.nodeType

  JavaScript DOM nodeType özelliği, elementin düğüm tipini verir.

 • Element.nodeValue

  JavaScript DOM nodeValue özelliği, text, comment ve CDATA düğümlerinin içerdikleri değeri verir.

 • Element.offsetHeight

  JavaScript DOM offsetHeight özelliği elementin, ana elementi içinde kapladığı yüksekliğini verir.

 • Element.offsetLeft

  JavaScript DOM offsetLeft özelliği, elementin ana elementi içinde soldan olan uzaklığını verir.

 • Element.offsetParent

  JavaScript DOM offsetParent özelliği element ağacı içindeki kendisine en yakın ana elementin referansını verir.

 • Element.offsetTop

  JavaScript DOM offsetTop özelliği, elementin üstten temel elementine olan uzaklığı verir.

 • Element.offsetWidth

  JavaScript DOM offsetWidth özelliği elementin, ana elementi içinde kapladığı genişlik değerini verir.

 • Element.ownerDocument

  JavaScript DOM ownerDocument özelliği, elementin en üst doküman nesnesinin alınmasını sağlar.

 • Element.parentNode

  JavaScript DOM parentNode özelliği elementin bağlı olduğu üst elementin referansını verir.

 • Element.previousSibling

  JavaScript DOM element.previousSibling özelliği, elementin aynı düzeyinde önceki düğümü verir.

 • Element.removeAttribute()

  JavaScript DOM removeAttribute fonksiyonu, elementin belirtilen bir özelliğinin silinmesini sağlar.

 • Element.removeAttributeNode()

  JavaScript DOM removeAttributeNode metodu, elementin belirtilen bir özellik düğümünü (Attr) siler.

 • Element.removeChild()

  removeChild fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt elementini siler.

 • Element.removeEventListener()

  JavaScript DOM removeEventListener fonksiyonu, elemente daha önce eklenmiş bir olay dinleyicisinin silinmesini sağlar.

 • Element.replaceChild()

  JavaScript DOM replaceChild fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt düğümünü farklı bir düğüm ile değiştirir.

 • Element.scrollHeight

  JavaScript DOM scrollHeight özelliği, dikey kaydırma çubuğu (vertical scroll bar) içerebilen elementler de kaydırılabilen içeriğin (element içeriğinin) piksel cinsinden yüksekliğini verir. Aşağıdaki örnek, dikey ve yatay kaydırma çubuklarına

 • Element.scrollIntoView()

  JavaScript DOM scrollIntoView fonksiyonu, elementin içinde bulunduğu ana elementin kaydırma çubuğunun (scroll) elementi gösterecek şekilde kaydırılmasını sağlar.

 • Element.scrollLeft

  JavaScript DOM scrollLeft özelliği, yatay kaydırma çubuğu (horizontal scroll bar) içerebilen elementler de kaydırma çubuğu konumunun, sol tarafa uzaklığının ayarlanmasını veya öğrenilmesini sağlar. Aşağıdaki örnek, dikey ve yatay kaydırma çubuklarına

 • Element.scrollTop

  JavaScript DOM scrollTop özelliği, dikey kaydırma çubuğu (vertical scroll bar) içerebilen elementler de kaydırma çubuğu konumunun, üst tarafa uzaklığının ayarlanmasını veya öğrenilmesini sağlar. Aşağıdaki örnek, dikey ve yatay kaydırma çubuklarına

 • Element.scrollWidth

  JavaScript DOM scrollWidth özelliği, yatay kaydırma çubuğu (horizontal scroll bar) içerebilen elementler de kaydırılabilen içeriğin piksel cinsinden genişliğini verir. İçerik genişliğinin elementin genişliğinden ufak olması durumunda

 • Element.setAttribute()

  JavaScript DOM setAttribute fonksiyonu, elemente yeni özellik eklenmesini veya değiştirilmesini sağlar.

 • Element.tagName

  JavaScript DOM tagName özelliği string olarak element etiketinin adını verir.


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |