myNotlar Logo

disabled


element.disabled özelliği, ilgili FORM kontrolünün pasifleştirilerek kullanıcı girişlerine kapatılmasını sağlar.

HTML Sözdizimi

<element disabled > ... </element>

<element disabled="disabled" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.disabled = pasif;

pasif = element.disabled

</script>
pasiffalse ve boş değer ("") dahil aldığı her türlü değerde elementin pasif olacağını belirtir.

Dönüş Değeri

pasifElement pasif ise true, aktif ise false döner.

Elementin tekrar aktif yapılabilmesi için removeAttribute fonksiyonu ile disabled özelliğinin silinmesi gerekir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir input type=text (textbox) kontrolünün disabled özelliği kullanılarak kullanıcı girişlerine kapatılmasını göstermektedir.

İsim : <input type="text" disabled="disabled" />
<br/>
Telefon : <input type="text" />
Test Edin
İsim :
Telefon :

Elementler

disabled özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

BUTTON | INPUT | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA

İlgili Başlıklar
 
myNotlar Hakkında
Telif Hakkı © 2007-2009 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz. Yayınlanamaz.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Sudoku | Oyunlar |