myNotlar Logo
|

HTML DOM

|

Doküman Nesne Modeli (DOM - Document Object Model), platform ve lisandan bağımsız, dokümanların yapısal bir grup olarak temsilini sağlayarak, programların ve script kodlarının dokümanların içeriğine, yapısına ve biçim özelliklerine erişimini ve kullanımını sağlayan bir arabirimdir (API).

HTML DOM API, HTML sayfalarının/dokümanlarının hiyerarşik düzende nesnel gösterimini sağlayan bir arabirimdir. Bu bölüm, HTML DOM metodlarının ve özelliklerinin JavaScript ile kullanımını içermektedir.

 • document

  DOM hiyerarşisinde document nesnesi, HTML belgelerini tüm düğümlerinin kökü olarak temsil ederek window nesnesinin altında yer alır. document nesnesi sayfanın, sayfadaki düğümlerin ve HTML etiketleri ile tanımlanan elementlerin ve nesnelerin yönetimi

 • Element

  Her HTML etiketi, bir HTML DOM Elementini tanımlar. Tüm HTML elementlerinin, etiket içinde veya DOM API aracılığıyla JavaScript ile atanabilen kendilerine özgü özellikleri ve sadece JavaScript ile erişilebilecek fonksiyonları bulunmaktadır.

 • Event

  DOM Olay Modeli, doküman üzerinde window nesnesinden en alt elemente kadar gerçekleşebilecek bir çok olayın tanımlanmasını, dinlenmesini ve ilgili verilerin organizasyonunu sağlar. Event nesnesi verilerin tutulmasını ve olay yönetimi

 • Style

  CSS, sayfaların ve içindeki bileşenlerin sunum kalitesini arttırmak amacıyla bir çok biçimlendirme özelliği sağlar. DOM style nesnesi ise dokümanın ve doküman altındaki elementlerin, kendilerine has CSS özelliklerine dinamik olarak erişilmesini ve/ve

 • window

  window nesnesi, HTML sayfanın içinde bulunduğu pencereyi veya frame veya iframe çerçevelerini temsil ederek, DOM hiyerarşisinin en üst konumundadır. window nesnesi document, navigator, history, screen ve location alt nesnelerine sahiptir.


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |