myNotlar Logo

<TD>


HTML <TD> etiketi, TABLE etiketi ile oluşturulan tabloların satırlarındaki hücreleri oluşturarak, tabloda gösterilecek verilerin tanımlanmasını sağlar. Bir TR elementi içinde oluşturulacak hücre miktarı konusunda bir kısıtlama olmaması ile birlikte Internet Explorer, 8. sürümü ile birlikte en fazla 1000 hücre (sütun) gösterir.

HTML Sözdizimi ve Özellikler

<TD
id=Eşsiz kimliğini belirtir.
class=Sınıf adını belirtir.
style=CSS kuralları tanımlar.
title=Kısa bilgi belirtir.
lang=İçerdiği metnin lisanını belirtir.
dir=İçerdiği metnin yönünü belirtir.
align=Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir.
valign=Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir.
abbr=Hücre içindeki verinin anlaşılır düzeydeki kısaltmasını belirtir.
axis=Hücre içindeki verinin bağlı olduğu grubu/kategoriyi belirtir.
headers=Hücre içindeki veri ile bağlantılı başlık (bilgisi) sağlayan başlık hücrelerini belirtir.
scope=Hücrenin başlık bilgisi sağladığı veri hücrelerini belirtir.
rowspan=Birleştirilecek satır sayısını belirtir.
colspan=Birleştirilecek sütun sayısını belirtir.
height=Yüksekliğini belirtir.
width=Genişliğini belirtir.
>
veriHücre içinde gösterilecek veriyi belirler.
</TD>

HTML & JavaScript Olayları

<TD
onclick=Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir.
ondblclick=Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir.
onmousedown=Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir.
onmouseup=Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir.
onmouseover=Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir.
onmousemove=Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir.
onmouseout=Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir.
onkeypress=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir.
onkeydown=Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir.
onkeyup=Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir.
></TD>

Örnek

Aşağıdaki örnek, <TABLE> etiketi altında TR ve TD etiketleri kullanılarak bir tablo oluşturulmasını göstermektedir.

<table border="1">
    <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 3-1</td><td>Hücre 3-2</td></tr>
    <tr><td>Hücre 4-1</td><td>Hücre 4-2</td></tr>
</table>
Canlı Sonuç
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2
Hücre 3-1Hücre 3-2
Hücre 4-1Hücre 4-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support@myNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |